Paralotnie • Sklep • Serwis • Szkolenie

Etap III – żagiel i termika

Szkolenie praktyczne

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie.

Pilot- uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć utrzymywać się przez dłuższy okres czasu w powietrzu, umieć przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe oraz przygotować lot pod względem meteorologicznym i nawigacyjnym. Etap ten obejmuje również doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Szkolenie teoretyczne

Zawiera rozszerzenie wiadomości nabytych w poprzednich etapach szkolenia.

Termin wyjazdów szkoleniowych do etapu III (termika i żagiel) w sezonie 2024:

HISZPANIA

Miejsce wyjazdu:
Hiszpania – Andaluzja – Algodonales
 

30.03.- 06.04.2024
06.04. -13.04.2024

28.09.- 05.10.2024
05.10.- 12.10.2024

MACEDONIA

Miejsce wyjazdu:
Krusevo