Szkoła paralotniowa Beskid-Paragliding

Etap III – żagiel i termika

etap3

Szkolenie praktyczne

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie.

Pilot- uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć utrzymywać się przez dłuższy okres czasu w powietrzu, umieć przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe oraz przygotować lot pod względem meteorologicznym i nawigacyjnym. Etap ten obejmuje również doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Szkolenie teoretyczne

Zawiera rozszerzenie wiadomości nabytych w poprzednich etapach szkolenia.

 


 
 

Termin wyjazdów szkoleniowych do etapu III (termika i żagiel) w sezonie 2022:

HISZPANIA

Miejsce wyjazdu:
Hiszpania – Andaluzja Algodonales
 

03.04.- 10.04.2023
10.04. -17.04.2023

24.09.- 01.10.2023
01.10.- 08.10.2023

 

MACEDONIA

Miejsce wyjazdu:
Krusevo
 
-
 

 

 
---------------