Paralotnie • Sklep • Serwis • Szkolenie

Szkolenie do lotów z pasażerem

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Obejmuje ono naukę startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin. Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie.

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Obejmuje wykłady z techniki pilotażu, instruktażu pasażera o sytuacjach niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów. Zakończone jest sprawdzeniem wiedzy pilota.
Szkolenie to odbywa się na sprzęcie szkoły lub własnym (konieczne jest aktualne dopuszczenie paralotni do lotu).

Wymagane doświadczenie:
  • posiadanie Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
  • posiadanie udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin na paralotni jednomiejscowej
  • posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC