Szkoła paralotniowa Beskid-Paragliding

Szkolenie do lotów z napędem (PPG)

 

ppg

Szkolenie prowadzone jest na sprzęcie uczestnika kursu.

Celem szkolenia jest nauczenie pilota lub pilota-ucznia latania na paralotni z napędem.

Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przed startowych oraz procedury bezpieczeństwa.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym i opublikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 


 

 SZKOLENIE TEORETYCZNE

Obejmuje wykłady z: prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni i napędzie, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, łączność (jeśli posiada). Dopuszcza się przystąpienie do szkolenia z zakresu Etapu II szkolenia z napędem, pilotów-uczniów, którzy ukończyli pomyślnie ETAP I szkolenia paralotniowego.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeniem ukończenia szkolenia do lotów z napędem PPG, uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego.