Szkoła paralotniowa Beskid-Paragliding

Etap II – szkolenie doskonalące

 

etap 2

Szkolenie praktyczne

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot-uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie oraz powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. W ramach tego etapu należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego.

UWAGA: Ze względu na bardzo niestabilne warunki pogodowe w polskich górach na loty wysokie z zakresu ETAPU II, z dużym prawdopodobieństwem nieukończenia szkolenia w określonym terminie, szkolenia te  w sezonie 2021 odbywać się będą głównie na holu za wyciągarką.
Szkolenia do ETAPU II w polskich górach będą realizowane tylko w przypadku bardzo dobrych prognoz pogodowych w danym dniu.

 

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m, przy wietrze do max. 5 m/s.

Szkolenie teoretyczne

Obejmuje rozszerzenie tematów z etapu I, i ponad to osiągi i planowanie lotu, procedury operacyjne, ogólne bezpieczeństwo lotów, człowiek - możliwości i ograniczenia.

Etap II zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Egzaminy państwowe organizowane są również przez naszą szkołę.

 

etap2 2

 

Terminy szkoleń w sezonie 2021 
ETAP II na holu + uprawnienie H  

14.04. - 17.04.2021
05.05. - 08.05.2021
19.05. - 22.05.2021
02.06. - 05.06.2021
13.06. - 19.06.2021 - szkolenie wyjazdowe do Włoch
30.06. - 03.07.2021
03.07. - 09.07.2021 - szkolenie wyjazdowe do Włoch
13.08. - 16.08.2021
29.08. - 04.09.2021 - szkolenie wyjazdowe do Włoch
13.09. - 16.09.2021
19.09. - 25.09.2021 - szkolenie wyjazdowe do Włoch

 

Terminy szkoleń ETAP I + II
ETAP I góry + II na holu + uprawnienie H w sezonie 2021

 

10.04. - 17.04.2021
01.05. - 08.05.2021
15.05. - 22.05.2021
29.05. - 05.06.2021
26.06. - 03.07.2021
09.08. - 16.08.2021
09.09. - 16.09.2021