Paralotnie • Sklep • Serwis • Szkolenie

Egazmin na ŚK

EGZAMIN NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (wnioski, opłaty, niezbędne dokumenty)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

1. Wypełniony wniosek: Bardzo ważne! Nowe wnioski do egzaminu (wzór wypełnienia poniżej):

WNIOSEK

Do wniosku należy dołączyć:
–  Zaświadczenie
 o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP  (wypełnia instruktor
wydający Świadectwo ukończenia II Etapu – niezbędne do podejścia do egzaminu)

– Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują się także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Uwaga: Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów. Pliki z potwierdzeniem przelewu np. PDF, pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

Opłaty

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 82 zł
(imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1/pkt.4)

Opłata za egzamin praktyczny wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.2)

Opłata za egzamin praktyczny dla pilota motoparalotni wynosi 95 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.3)

Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2/pkt. 6.1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów: 1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. http://finansowachata.pl

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce. Poniżej przykład sprzętu do egzaminu na poszczególne uprawnienia:


PP – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep,


PPG – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, napęd z ważnym dopuszczeniem do lotów,


PPGG – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, wózek z napędem z ważnym dopuszczeniem do lotów.


TANDEM – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep, kopia orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

Uprawnienia dodatkowe:

Wniosek o wpis kolejnych uprawnień (wzór wypełnienia poniżej):

WNIOSEK

W przypadku gdy kandydat podczas pierwszego egzaminu LKE występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 155 zł, oraz opłatę 62 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 139 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 62 zł – tab 1 cześć II, pod część 2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

a. 232 zł za egzamin teoretyczny (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5)
b. 155 zł za egzamin praktyczny (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5)
c. 62 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK (imię i nazwisko/wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8)

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 82 zł (za każde wznawiane uprawnienie) (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7).

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 82 zł. (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7)