Szkoła paralotniowa Beskid-Paragliding

Etap II – szkolenie doskonalące

 

etap 2

Szkolenie praktyczne

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot-uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie oraz powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. W ramach tego etapu należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego.

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m, przy wietrze do max. 5 m/s.

Szkolenie teoretyczne

Obejmuje rozszerzenie tematów z etapu I, i ponad to osiągi i planowanie lotu, procedury operacyjne, ogólne bezpieczeństwo lotów, człowiek - możliwości i ograniczenia.

Etap II zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Egzaminy państwowe organizowane są również przez naszą szkołę.

 

etap2 2

 

Terminy wyjazdów szkoleniowych ETAP II
do Włoch w sezonie 2018:

15.04.-22.04.2018
13.05.-20.05.2018
10.06.-17.06.2018
08.07.-15.07.2018
19.08.-26.08.2018
09.09.-16.09.2018
Miejsce wyjazdu: Włochy - Bassano del Grappa

Terminy szkoleń łączonych ETAP I + II
w Polsce w sezonie 2018*

 
03.05.-09/10.05.2018
23.06.-30.06.2018
18.07.-25/26.07.2018
29.08.-05/06.09.2018
22.09.-29/30.09.2018
 

 

* UWAGA: Ze względu na bardzo niestabilne warunki pogodowe w polskich górach na loty wysokie z zakresu ETAPU II, z dużym prawdopodobieństwem nieukończenia szkolenia w określonym terminie, szkolenia te odbywają się  głównie podczas wyjazdów szkoleniowych w Alpy - Włochy - Bassano del Grappa, gdzie warunki pogodowe są zdecydowanie stabilniejsze, szczególnie dla początkujących pilotów. 

Szkolenia do ETAPU II w polskich górach będą kontynuowane tylko w przypadku bardzo dobrych prognoz pogodowych po zakńczeniu ETAPU I (chodzi o terminy przy łączonym szkoleniu ETAP I+II).